Το αρχαιότερο υπόστεγο που κατοικήθηκε από τον άνθρωπο βρέθηκε στη Ν. Αφρική. Το σπήλαιο Wonderwerk, φυσικός σχηματισμός που οφείλεται στην ενέργεια του νερού επάνω σε δολομιτικό πέτρωμα, πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε το 1940.
Ο ανασκαφέας του, καθ. Michael Chazan, του Πανεπιστημίου του Τορόντο, αποκάλυψε πρόσφατα λίθινα εργαλεία 2 εκατομμυρίων ετών τα οποία οφείλονται, κατά πάσα πιθανότητα, στον Homo Habilis (πηγή: L’ Archéologue, 101).