Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συντήρηση Ιστορικών Κήπων και Πολιτιστικών Τοπίων» του Πανεπιστημίου του Bath είναι το μοναδικό στη Μ. Βρετανία, που προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των ιστορικών κήπων και των πολιτιστικών τοπίων και απευθύνεται σε φοιτητές και ενδιαφερόμενους που προέρχονται από ποικίλους κλάδους.

Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε Οκτώβριο και περιλαμβάνει είτε μονοετή φοίτηση, είτε διετή/τετραετή μερική φοίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
Emma Greeley
University of Bath
Department of Architecture and Civil Engineering
Bath BA2 7AY UK
τηλ.: 01225 386908
fax: 01225 386691
e-mail: E.S.J.Greeley@bath.ac.uk