Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου (Ι.Λ.Ε.Ρ.) θα διοργανώσει το ΙΑ´ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 στο Ρέθυμνο.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα κατανεμηθούν σε τρία τμήματα (Αρχαίων Χρόνων, Μέσων Χρόνων και Νεοτέρων Χρόνων). Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα διαμορφωθούν από τις δηλώσεις των συνέδρων. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τρόπου παρουσίασης (ανακοίνωση, συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα, εργαστήριο, ανηρτημένες παρουσιάσεις).
Οι ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρονται στην Κρήτη και να αφορούν κυρίως στην Αρχαιολογία, την Ιστορία, την Τέχνη, τη Γλώσσα, τη Φιλολογία και την Εθνογραφία της. Το θεματικό περιεχόμενο των ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά πέραν του έτους 1974. Η διάρκεια της κάθε ανακοίνωσης ορίζεται σε 20 λεπτά, από τα οποία τα πέντε διατίθενται για συζήτηση.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και περιλήψεων ανακοινώσεων (έως 500 λέξεις, σε δακτυλογραφημένη ή σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά): Τέλος Δεκεμβρίου 2009 στον:
Μιχάλη Τρούλη, Πρόεδρο της ΙΛΕΡ και του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης (οδός Αγίας Βαρβάρας 26, Ρέθυμνο 74100, τηλέφωνο 28310 29215 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iler@iler.gr)

Γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά.

Πληροφορίες
Μιχάλης Τρούλης, iler@iler.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.iler.gr/synedrio/aeggyklios-gr.html