Ο Υμηττός έχει και αυτός το μάρμαρό του, το οποίο λατομήθηκε κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Το τεφρογάλανο μάρμαρο το κατέβαζαν οι αρχαίοι από τα λατομεία που βρίσκονται στην πιο απόκρημνη πλευρά του Υμηττού, στις πλαγιές του Κακορέματος.
Εκεί, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, ξεχωρίζουν ακόμα τα κατάλοιπα του αρχαίου δρόμου. Λίγο πιο ψηλά, βρίσκονται τα υπολείμματα ενός κυκλικού κτιρίου που ίσως χρησίμευε για να στεγάζει τους λατόμους. Η παράδοση το ονομάζει «σπίτι του δράκου».