Το καινούργιο βιβλίο του James Davidson, λέκτορα Αρχαίας Ιστορίας στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Warwick, με τίτλο The Greeks and Greek Love. A Radical Reappraisal οf Homosexuality in Ancient Greece, ασχολείται με ένα τεράστιο και συνάμα ιδιαίτερο θέμα της κοινωνικής ιστορίας της αρχαιότητας: τον έρωτα, και συγκεκριμένα τον ομοφυλοφιλικό έρωτα.

Διαβάστε την παρουσίαση στις Δημοσιεύσεις.