Αντώνιος Ν. Μασουρίδης, Oι επικές παραδόσεις. Μια άλλη προσέγγιση, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2008
ISBN: 978-960-04-3690-7

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς αλλά και στο ευρύ κοινό.
O συγγραφέας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που γεννιούνται στον καθένα που ενδιαφέρεται για την αρχαία μυθολογία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια των μύθων δεν αποδεικνύεται.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 109, Δεκέμβριος 2008, Αρχαιολογικά Νέα)