Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, R. Treuil, L. Lespez, Δ. Μαλαμίδου, Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, “Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 254”, Αθήνα 2008.
ISBN: 978-960-8145-68-9

Πρόκειται για έναν σημαντικό τόμο που συγκεντρώνει σε μια άψογη παρουσίαση εργασίες που αφορούν στις έρευνες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας, στο Ντίκιλι Τας, από το 1986 έως το 2001. Το πρώτο μέρος, των Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και René Treuil, έχει τίτλο «Le programme de recherches» (σ. 1-19) και εισάγει τον αναγνώστη στο χώρο (προϊστορικός οικισμός που οφείλει το όνομά του στο τουρκικό τοπωνύμιο «όρθια πέτρα», λόγω ενός μεγάλου ρωμαϊκού ταφικού μνημείου), παρουσιάζει τις προηγούμενες έρευνες και δημοσιεύσεις καθώς και το πρόγραμμα του 1986. Το δεύτερο μέρος, του Laurent Lespez «L’évolution des paysages du Néolithique à la période ottomane dans la plaine de Philippes-Drama» (σ. 21-394), μας εισάγει στην μελέτη του παλαιο-περιβάλλοντος (γεωμορφολογία, στρωματογραφία και χρονολόγηση του χώρου) προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τον προϊστορικό οικισμό και την εξελικτική πορεία του γενικότερου περιβάλλοντος. Τέλος, στο τρίτο μέρος, των Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Δημητρία Μαλαμίδου και Laurent Lespez «Cartes archéologiques de la plaine de Philippes-Drama et de ses bordures» (σ. 395-416) σχολιάζονται δύο χάρτες της περιοχής, α) της προϊστορικής και β) της ιστορικής περιόδου (έως την παλαιοχριστιανική εποχή).

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 109, Δεκέμβριος 2008, Αρχαιολογικά Νέα)