Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη «λίθος» για ένα άτομο ανόητο και αναίσθητο, ακριβώς όπως εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη «τούβλο».
Η διαφορά στη χρήση των λέξεων (πέτρα, τούβλο) είναι χρονική και χαρακτηρίζει την τεχνολογία της εποχής που τη χρησιμοποιεί. Οι αρχαίοι έχτιζαν κυρίως με πέτρα, ενώ οι νεοέλληνες οικοδομούσαν με τούβλα, κατασκευάζοντας με ευκολία ντουβάρια.