Οι πηγές του Νείλου ήταν ένα θέμα που εξήπτε τη φαντασία των αρχαίων. Η πρώτη προσπάθεια να βρεθούν οι Fontes Nili ανήκει στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα ο οποίος οργάνωσε αναγνωριστικές (αποτυχημένες…) αποστολές στην Άνω Αίγυπτο (61-63).
Τελικά, το 1863 οι R.Fr. Burton και J.H. Speke πέτυχαν τον πολυπόθητο στόχο.