Ιωάννης Κ. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της Μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008
Μονογραφία

Σημαντική μελέτη της ζωγραφικής του 18ου αιώνα, μιας περιοχής πλούσιας σε μνημεία. Στον τόμο των πάνω από 650 σελίδων παρουσιάζεται ο χαρακτήρας των Αγράφων, τα μνημεία με τις επιγραφές τους, η Μονή της Δρακότρυπας, τα εκτός Αγράφων μνημεία που σχετίζονται εικονογραφικά με την περιοχή, το εικονογραφικό πρόγραμμα των υπολοίπων μνημείων των Αγράφων, και καταλήγει στα Συμπεράσματα που δίνουν μια ανασκόπηση των ποικίλων συνθηκών (ιστορικές, οικονομικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές) που συνέβαλαν στη δημιουργία του χαρακτήρα της αγιογραφικής τέχνης των Αγράφων.
Το κείμενο συνοδεύουν πάνω από 400 εικόνες και σχέδια, πλουσιότατη βιβλιογραφία και ευρετήρια (εικονογραφικό και μνημείων).

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 108, Σεπτέμβριος 2008, Αρχαιολογικά Νέα)