Το αρχαιότερο λεξικό της βυζαντινής περιόδου, που σώθηκε σε ένα μόνο αντίτυπο, είναι αυτό του Ησύχιου του Αλεξανδρέως, του 5ου αιώνα.
Γραμμένο στα ελληνικά, τυπώθηκε στη Βενετία από τον Άλδο Μανούτιο και περιέχει τις γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, καθώς μια κίνηση των βυζαντινών λογίων προσπαθούσε να σώσει ό,τι είχε ξεφύγει από τις χριστιανικές διώξεις.