Η εμπορική καρδιά της Αθήνας βρισκόταν, από τα προκλασικά κιόλας χρόνια, στα ριζά της Ακρόπολης. Η Αγορά των κλασικών, καθώς και αυτή των ρωμαϊκών χρόνων γειτόνευαν επίσης. Τον ίδιο χώρο κράτησε για τη διακίνηση του χρήματος και η πρωτεύουσα του 19ου αιώνα. Ακόμα και σήμερα το Χρηματιστήριο βρίσκεται εκεί κοντά.