Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΕΚΤ, Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, pandektis.ekt.gr/dspace/, 2007
Ελληνικά, αγγλικά
Ψηφιακή συλλογή, βάση δεδομένων

Η ψηφιακή συλλογή Πανδέκτης περιλαμβάνει 11 βάσεις δεδομένων επιστημονικής πληροφορίας τριών ερευνητικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών –Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ), Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ), και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΙΕΡΑ). Σκοπός του έργου είναι “η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς”, για κάθε ενδιαφερόμενο – επιστήμονες και ευρύ κοινό. Η πρόσβαση γίνεται είτε κατά συλλογή, με αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο ή με λέξεις-κλειδιά, ή με ξεφύλλισμα των θεματικών επικεφαλίδων, των τίτλων (δηλαδή των δελτίων με τις συνοδευτικές τους εικόνες) ή των δημιουργών (για τους Έλληνες ζωγράφους), είτε με αναζήτηση στο σύνολο των βάσεων, με ελεύθερο κείμενο ή με λέξεις-κλειδιά. Την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων και τη διάθεσή τους μέσω του δικτυακού τόπου έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Οι βάσεις δεδομένων του Πανδέκτη:

– Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
Συλλογή 10.000 προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/136101
Κατάσταση: 10.000 δελτία κειμένου, με ισάριθμες ψηφιακές εικόνες.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης.

– Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος-19ος αιώνας
Συλλογή σπάνιου υλικού της ταξιδιωτικής γραμματείας (κειμένων και εικόνων), που αναφέρεται στη νότιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα και προέρχεται από βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/149481
Κατάσταση: 2.500 δελτία περιηγητικών έργων, 500 δελτία με εικονογραφικά θέματα και 500 ψηφιακές εικόνες σε χαμηλή ανάλυση.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

– Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας
Συλλογή έργων Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820: χειρόγραφοι ναυτικοί χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και έντυποι χάρτες και άτλαντες.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/146082
Κατάσταση: 200 δελτία κειμένου, 400 εικόνες χαρτών
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Τόλιας.

– Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας
Καταγραφή των οικισμών της Ελλάδας που μετονομάστηκαν την περίοδο 1913-1962 κατανεμημένων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/38101
Κατάσταση: 4.075 δελτία.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

– Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου
Συλλογή εραλδικών (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/20221
Κατάσταση: 323 δελτία με ισάριθμες εικόνες.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης.

– Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-1830
Βιογραφικά στοιχεία και πλήρης κατάλογος των έργων (φορητών εικόνων και τοιχογραφιών) των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830. Την ιδέα της δημιουργίας αυτού του Αρχείου εμπνεύσθηκε ο ακαδημαϊκός και βυζαντινολόγος Μανόλης Χατζηδάκης.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/28901
Κατάσταση: 4.800 δελτία έργων και περίπου 1600 εικόνες.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Επιστημονική υπεύθυνη: Ευγενία Δρακοπούλου.

– Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, 19ος αι.
Συλλογή βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που σπούδασαν στις σχολές εκπαιδευτικών και εργάστηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/128041
Κατάσταση: 8.050 εγγραφές (ενώ η πλήρης βάση περιλαμβάνει 13.000 εγγραφές)
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

– Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο

Συλλογή φωτογραφιών και εγγράφων από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου. Τα μνημεία που συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή προσφέρουν πρωτογενές υλικό για την ιστορία των επιχειρήσεων, τη βιομηχανική αρχαιολογία και την ιστορία των τεχνικών.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/158444
Κατάσταση: 1.694 φωτογραφίες
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

– Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού
Συλλογή τεκμηρίων για τον ελληνικό Τύπο που εκδόθηκε στις βαλκανικές και παρευξείνιες περιοχές, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο, με μορφή εικόνων (φωτογραφίες πρωτοσέλιδων εντύπων, προσωπογραφίες δημοσιογράφων) και στοιχείων για τα έντυπα και τους δημοσιογράφους.
Κατάσταση: η συλλογή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.
Παραγωγός: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

– Μοναστηριακά αρχεία. Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου
Συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών έγγραφων του Αγίου Όρους και της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/120961
Κατάσταση: 5009 δελτία με εικόνες (όλο και λεπτομέρειες)
Παραγωγός: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κρίτων Χρυσοχοΐδης

– Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας
Συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με τη μορφή εκτύπων και φωτογραφιών των ενεπίγραφων μνημείων) της Άνω Μακεδονίας, της Θράκης του Αιγαίου και της αχαϊκής πόλης των Πατρών. Η συλλογή αποτελεί μέρος των επιγραφικών αρχείων του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, τα οποία συγκροτήθηκαν προοδευτικά από το 1980.
Παρουσίαση της βάσης: pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/152001
Κατάσταση: 92 εγγραφές (σύντομα θα είναι διαθέσιμες 1058 εγγραφές)
Παραγωγός: Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Κ.Χ.