Κωνσταντίνα Τσάιμου, Ορολογία της Αρχαίας Μεταλλείας,  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2007
ISBN: 960-254-662-Χ, Τιμή: περ. 16 ευρώ
Μονογραφία

Η Δρ Κωνσταντίνα Τσάιμου, αρχαιολόγος, καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διδάσκει το μάθημα της Ιστορίας της Μεταλλείας και Μεταλλουργίας στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Το νέο βιβλίο της, Ορολογία της Αρχαίας Μεταλλείας, είναι καρπός μερικών δεκαετιών ενασχόλησής της στο αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής μεταλλευτικής και μεταλλουργικής τεχνολογίας.

Αναμφισβήτητα το βιβλίο αυτό συμπληρώνει ένα σοβαρό κενό στο αντίστοιχο πεδίο, δεδομένου ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία είναι φτωχή, πράγματι, σε αυτόν τον τομέα. Από τα αρχαία κείμενα αποθησαυρίζονται 621 λήμματα και αναφέρονται ότι αρχαίοι συγγραφείς που χρησιμοποιούν τη σχετική λέξη, καθώς και τα κυριότερα σχετικά χωρία. Το βιβλίο παρουσιάστηκε επίσημα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ, στις 9 Απριλίου 2008 με ομιλητές τον Πρύτανη, άλλους πανεπιστημιακούς καθηγητές και τη συγγραφέα.
Η έκδοση έγινε στη σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων του ΕΜΠ.

Γιάννης Μπασιάκος
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 107, Ιούνιος 2008, Αρχαιομετρικά Νέα)