Χωρίς νερό, φως, πυρασφάλεια, χωρίς ρευστό και υπό την απειλή περικοπής 400.000 ευρώ από τα εγκεκριμένα κονδύλια για επείγοντα έργα έχουν μείνει φέτος οι πολύχρυσες Μυκήνες.
Όμηρος ενός κρυφού πολέμου μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού που υπονομεύουν τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν από την Επιτροπή Μυκηνών ως το τέλος του έτους 2008, οι Μυκήνες, το μεγαλύτερο και γνωστότερο προϊστορικό μνημείο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, παραμένουν έκθετες στον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Καθημερινή ταλαιπωρία για τους επισκέπτες των Μυκηνών αποτελεί η έλλειψη νερού στους χώρους υγιεινής που εξυπηρετούνται από δύο μικρές πλαστικές δεξαμενές, άδειες και αυτές τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Το χειρότερο είναι ότι σε περίπτωση φωτιάς δεν υπάρχει σύστημα πυροπροστασίας ούτε για το νεόδμητο αρχαιολογικό μουσείο που εγκαινιάστηκε το 2004 ούτε για τον αχανή χώρο της μεγάλης προϊστορικής Ακρόπολης. Ο χώρος με τα Κυκλώπεια Τείχη είναι απροστάτευτος. Πασίγνωστες οι Μυκήνες, υπήρξαν το θέατρο πολιτιστικής άνθησης και δραματικών συγκρούσεων τη 2η χιλιετία π.Χ. Η ιστορία τους παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, μέσα από τα αμέτρητα έργα που ενέπνευσαν τις πλαστικές τέχνες και την αρχαία τραγωδία με τους μύθους των Ατρειδών. Η αρχαιολογική σκαπάνη του Ερρίκου Σλήμαν, αρχικά, περί το 1870, και άλλων αργότερα, επιβεβαίωσε με τα χρυσά ευρήματα των Μυκηνών τη φήμη που αφηγήθηκε ο Όμηρος. Χιλιάδες χρυσά αντικείμενα που βρίσκονται τώρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, επιβλητικά Κυκλώπεια Τείχη, το ανάκτορο του Αγαμέμνονα, μεγάλα πολυτελή οικοδομικά συγκροτήματα των αρχόντων με τοιχογραφίες, εργαστήρια με πολύτιμα υλικά, χρυσό, ελεφαντόδοντο, ημιπολύτιμους λίθους, αποθήκες για λάδι, κρασί και σιτηρά, πύλες, εννέα μεγάλοι θολωτοί τάφοι και άλλα στοιχεία δίνουν το μέτρο του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού που φέρει το όνομα της πρωτεύουσάς του. Ανάλογη είναι και η ευθύνη για τη διατήρηση των Μυκηνών.
Όλα αυτά τα ερειπωμένα μνημεία που έμειναν έκθετα μετά τις ανασκαφές είχαν φθάσει σε επικίνδυνο σημείο από πλευράς διατήρησης και ήταν «δυσανάγνωστα» για τον επισκέπτη. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση δημιουργήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Συντήρησης, Στερέωσης και Ανάδειξης των Μνημείων της Ακροπόλεως των Μυκηνών που ανέλαβε το 2000 ένα πρόγραμμα για τη γενική ανασυγκρότηση του χώρου. Μέχρι το 2004 είχε ολοκληρωθεί το 80% των έργων.
Αποδείχθηκε ότι η «νερομάνα», από την οποία θα αντλούνταν νερό για την τροφοδοσία μιας νέας δεξαμενής, χωρητικότητας διακοσίων κυβικών μέτρων, ώστε να επεκταθεί η ύδρευση των Μυκηνών, δεν έχει αρκετό νερό και είναι ακατάλληλο.
Επιπλέον ο χώρος ανέγερσης της δεξαμενής βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο και η Επιτροπή Μυκηνών στράφηκε σε άλλες πηγές. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο κίνησε τη διαδικασία νέας, εξειδικευμένης μελέτης για την εξεύρεση νερού και έγινε γεώτρηση σε βάθος 370 μέτρων στη θέση Αγριοσυκιά, που βρίσκεται κοντά στο Μουσείο Μυκηνών. Αυτό το νερό που επαρκεί και προσφέρεται από τον Δήμο Μυκηνών μπορεί να ανεβεί και πιο πάνω. Να εγκατασταθεί σύστημα αφαλάτωσης με πρόβλεψη ώστε το «πύκνωμα», τα άλατα, να πέφτουν σε παρακείμενο ρέμα, όπου φυτρώνουν αρμυρίκια.
Στο μεταξύ, προκηρύχθηκε μικρός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εργολάβο της εγκατάστασης καλωδίων και φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό των Κυκλώπειων Τειχών. Τα δε υλικά και τα φωτιστικά σώματα είναι αποθηκευμένα από πέρυσι στις αποθήκες του Μουσείου και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα…

Πέντε ανοικτές πληγές
Τάφος των Λεόντων.
Ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις θολωτός τάφος των Μυκηνών, με διάμετρο 10 μ., ο πρώτος που απέκτησε «πόρτα», πάσχει από κακή προγενέστερη συντήρηση των λίθων του δρόμου με ακατάλληλα κονιάματα και υγρά. Αυτά αφαιρούνται τώρα με προσοχή. Η έγκριση της πρότασης να στερεωθούν οι ετοιμόρροποι λίθοι με καρφίδες τιτανίου –μια πολύ απλή επέμβαση– περιμένει από τον Οκτώβριο την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Φέσια. Η στέγη της Επιτροπής Μυκηνών χρωστάει ενοίκια μηνών για το κτίριο όπου στεγάζεται και έχει απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ και προμηθεύεται βερεσέ τη βενζίνη για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα.
Προσωπικό.
Μόνο δεκατέσσερις εργάτες από τους οποίους οι πέντε έχουν αποσπαστεί στο έργο της αποψίλωσης. Το κοσκίνισμα των χωμάτων της ανασκαφής με το οποίο θα σκεπαστούν τα χαντάκια της ηλεκτροδότησης –βάθους 0,40 μ. και μήκους άνω των 240 μ.– στην περιφέρεια του τείχους καρκινοβατεί ελλείψει προσωπικού.
Περικοπές. Το Ταμείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων για προσχηματικούς λόγους δεν πληρώνει για να προχωρήσει η εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών για τη δημιουργία πεζοδρομημένου περιπάτου που θα συνδέει την Ακρόπολη των Μυκηνών με τον θολωτό τάφο του Ατρέως. Τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν από τις Μυκήνες προορίζονται για τη Λακωνία κ.α.
Ετοιμόρροπο τείχος. Για να λυθεί το πρόβλημα των καθιζήσεων, αποκυλίσεων από την κατακόρυφο και κατακρημνίσεων που παρουσιάζει το ΒΑ Τείχος και για να διαπιστωθεί η παθολογία του απαιτείται φωτογραμμετρική αποτύπωση των όψεων με λέιζερ, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Το 2001 έγινε οριζοντιογραφική αποτύπωση με δανεικό εξοπλισμό. Το ΕΜΠ έχει υπογράψει τη συμφωνία με την Επιτροπή Μυκηνών για την αποτύπωση, αλλά το Ταμείο Διαχείρισης δεν αποδεσμεύει τα απαιτούμενα κονδύλια (40.000 ευρώ).

Πηγή: Τα Νέα, 24/6/2008 (Παρασκευή Κατημερτζή)