Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες αποικίες είναι αυτή της Ολβίας, σημερινή Μπερεζάν, η οποία ιδρύθηκε από αποίκους της Μιλήτου και άλλων πόλεων της Μαύρης Θάλασσας, τον 7ο αιώνα π.Χ.
Τα αρχιτεκτονικά λείψανα, πολλά και ενδιαφέροντα, ανήκουν αρχικά στον ιωνικό ρυθμό και αργότερα στον δωρικό ο οποίος, στα ρωμαϊκά χρόνια, θα εξελιχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής. Σε μικρά οικοδομήματα και κατοικίες συναντάται και ο αττικός ρυθμός Το παράξενο είναι ότι ο κορινθιακός ρυθμός συναντάται μονάχα σε ένα, μικρών διαστάσεων, κιονόκρανο, προφανώς από αναθηματικό κίονα (είναι επεξεργασμένος μόνο στις τρεις του πλευρές).