ΥΠΠΟ – Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επιμ.), Η ζωφόρος του Παρθενώνα, www.ekt.gr/parthenonfrieze/index.jsp?w=1280, 2003
Ελληνικά, αγγλικά
Θεματική παρουσίαση

Δημοσίευση στο διαδίκτυο του περιεχομένου του οπτικού δίσκου που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2003. Περιλαμβάνει τη φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου, που φυλάσσονται σε τρία διαφορετικά μουσεία, της Ακροπόλεως, το Βρετανικό και του Λούβρου. Την παρουσίαση της ζωφόρου ολοκληρώνουν οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις των J. Carrey (1674) και J. Stuart (1751).
Προσφέρει πλούσια εισαγωγική παρουσίαση (Ο ναός και ο γλυπτός του διάκοσμος, Το θέμα της ζωφόρου, Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ζωφόρου, Η ιστορία της ζωφόρου), περιήγηση στις πλευρές της (νότια, ανατολική, βόρεια και δυτική), περιγραφή των παραστάσεων ανά λίθο, καθώς και παραρτήματα με τη μέθοδο αρίθμησης των λίθων, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Επιμέλεια περιεχομένου: Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Κ. Χατζηασλάνη
Φωτογραφίες: Σ. Μαυρομμάτης
Σχεδιασμός εφαρμογής: Κ. Αντωνιάδης
Επιμέλεια παραγωγής: Ε. Σαχίνη

Κ.Χ.

(ενημέρωση του κειμένου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ.89, Δεκέμβριος 2003, στήλη Πληροφορική, σ. 125)