ΥΠΠΟ, Οδυσσεύς, odysseus.culture.gr, 2007
Ελληνικά, αγγλικά (μετάφραση σε εξέλιξη)
Πύλη διαδικτύου, ψηφιακή συλλογή, σύστημα πολιτισμικής πληροφορίας

Ο Οδυσσεύς, το εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, πρωτολειτούργησε το 1995. Με 15.000 σελίδες σε ελληνικά και αγγλικά, κατατοπιστικά κείμενα και φωτογραφίες, ο Οδυσσέας έγινε σημείο αναφοράς για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ελλάδας, προσελκύοντας περίπου 100.000 επισκέπτες το μήνα (στοιχεία του 2002), από τους οποίους το 80% έως 85% προέρχονταν από το εξωτερικό (συνοπτική παρουσίαση: Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 87, Ιούνιος 2003, σ. 106 αρχειοθετημένες σελίδες του παλιού Οδυσσέα, στη διεύθυνση web.archive.org/web/*/http://www.culture.gr).

Περίπου δώδεκα χρόνια αργότερα, ο Οδυσσεύς εκσυγχρονίστηκε και, με νέα εμφάνιση, αναβαθμίστηκε σε “Πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο”. Το περιεχόμενο του νέου Οδυσσέα οργανώνεται, όπως και στο προηγούμενο σύστημα, σε τρεις κύριες ενότητες προσβάσιμες από την αρχική αλλά και κάθε άλλη σελίδα – Αρχαιολογικούς χώρους, Μουσεία και Μνημεία. Ωστόσο, η νέα έκδοση του Οδυσσέα προσφέρει πλουσιότερο περιεχόμενο, αναλυτική αναζήτηση και ειδικά εργαλεία ή βοηθήματα για την παρουσίαση και την εξερεύνηση του περιεχομένου – έναν πιο εξελιγμένο Πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας, το Χρονολόγιο, το Φωτογραφικό αρχείο και το Γλωσσάρι-, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει ειδικές θεματικές παρουσιάσεις, τα Αφιερώματα. Τα καλογραμμένα κείμενα των παρουσιάσεων με τη συνοδευτική εικονογράφηση, οι συνδέσεις ανάμεσα στις κύριες ενότητες και οι χρήσιμες πληροφορίες για την επίσκεψη και τη μελέτη αποτελούν τα βασικά προτερήματα του συστήματος, που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετάφραση του περιεχομένου σε άλλες γλώσσες.

Κ.Χ.

(αναλυτική παρουσίαση δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη, στα τεύχη 103, Ιούνιος 2007, σ. 121-124 και 104, Σεπτέμβριος 2007, σ. 89-91)