Μουσείο του Λούβρου, Atlas, base des oeuvres exposées, cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=
crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true, 2003
Γαλλικά
Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων Άτλας συγκεντρώνει τις πληροφορίες για όλα σχεδόν τα αντικείμενα που εκτίθενται στις αίθουσες του Μουσείου του Λούβρου. Στο ξεκίνημά της, το 2003, η βάση περιείχε στοιχεία για 13.633 αντικείμενα (το 55% των εκτεθειμένων έργων) ενώ ειδικά για τη συλλογή ελληνικών, ετρουσκικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων υπήρχαν 4.525 λήμματα (το 84% των αντικειμένων της συγκεκριμένης έκθεσης). Τον Ιούλιο του 2008, η βάση περιλαμβάνει 30.000 έργα, που αντιπροσωπεύουν το 98% των αντικειμένων στις αίθουσες του Μουσείου, και εμπλουτίζεται συστηματικά, με έργα αλλά και με νέες εικόνες.
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι η ευκολία χρήσης και το εύρος των αναζητήσεων που προσφέρει: με κριτήριο τους εκθετικούς χώρους (επιλογή μιας από τις τρεις πτέρυγες – Sully, Denon, Richelieu, στη συνέχεια του ορόφου και της αίθουσας από την κάτοψη των χώρων), τα τμήματα και τις συλλογές τους (Ανατολικές αρχαιότητες και τέχνες του Ισλάμ, Αιγυπτιακές αρχαιότητες, Ελληνικές, ετρουσκικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες, Έργα τέχνης, Γλυπτά, Ζωγραφικά έργα, Γραφικές τέχνες, Ιστορία του Λούβρου και Μεσαιωνικό Λούβρο) και τα πρόσφατα αποκτήματα, είτε από όλες τις συλλογές, είτε κατά συλλογή είτε με επιλογή της χρονικής περιόδου απόκτησης, ή ακόμη απλή αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στις περιγραφές των αντικειμένων και των αιθουσών καθώς και πολυκριτηριακή αναζήτηση ως προς συγκεκριμένες πληροφορίες για τα εκθέματα (είδος, δημιουργός, τίτλος, υλικό και τεχνική, αριθμός ευρετηρίου, συλλογή – με δυνατότητα επιλογής αναζήτησης μόνο στα έργα που έχουν εικόνες).
Η οθόνη παρουσίασης ενός εκθέματος περιέχει βασικές πληροφορίες : τον τίτλο, το δημιουργό, τη συλλογή και το χώρο έκθεσης, μια σύντομη περιγραφή γραμμένη από τους επιμελητές του Μουσείου και πολύ καλής ποιότητας εικόνες του έργου (όλο, λεπτομέρειες, μεγάλο μέγεθος). Από την οθόνη αυτή προσφέρονται συνδέσεις για την πλοήγηση στο περιεχόμενο: θέματα προς εξερεύνηση που συνδέουν δυναμικά τα αντικείμενα μιας συλλογής, όπως αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τον “αυστηρό ρυθμό” στην ελληνική τέχνη, αντικείμενα της ίδιας συλλογής ή στον ίδιο εκθετικό χώρο, και ακόμη δυνατότητα επιλογής αντικειμένων για τη δημιουργία προσωπικής συλλογής (άλμπουμ – για τη συγκεκριμένη επίσκεψη στο δικτυακό τόπο, χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης και νέας χρήσης σε επόμενη επίσκεψη).

Κ.Χ.

(ενημέρωση του κειμένου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ.86, Μάρτιος 2003, Στήλη Πληροφορική, σ. 104)