Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινά Σύμμεικτα, www.byzsym.org, Μάιος 2008
ISSN 1105-1639
Ελληνικά, αγγλικά
Ηλεκτρονικό περιοδικό

Τα Βυζαντινά Σύμμεικτα είναι ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) που εκδίδεται με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της περιοδικής έκδοσης του ΙΒΕ Σύμμεικτα, που εκδίδονταν από το 1966 σχεδόν κάθε δυο χρόνια.

Η έκδοση υποστηρίζεται απο διεθνές επιστημονικό συμβούλιο με πενταετή θητεία που ακολουθεί σαφώς περιγεγραμμένες διαδικασίες έκδοσης ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα δημοσιεύσεων. Ερευνητές από όλο τον κόσμο καλούνται να στείλουν στο περιοδικό εργασίες που εντάσσονται στους τομείς: ιστορία, φιλολογία και αρχαιολογία. Επιπλέον, στα Βυζαντινά Σύμμεικτα θα δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες στους προαναφερθέντες τομείς.

Προς το παρόν ο δικτυακός τόπος παρέχει:
– γενικές πληροφορίες για το περιοδικό
– τμήμα του αρχείου τευχών, με τους πίνακες περιεχομένων των τόμων 9Α-Β (1994) έως 17 (2005), περιλήψεις ή / και πλήρες κείμενο (PDF) των περισσότερων δημοσιευμένων άρθρων στα συγκεκριμένα τεύχη
– δυνατότητα αναζήτησης στο αρχείο τευχών με ελεύθερο κείμενο στα πεδία συγγραφέας, τίτλος, ευρετήριο όρων, περιλήψεις άρθρων, κείμενα άρθρων ή στο σύνολο των πεδίων
– ξεφύλλισμα των περιεχομένων κατά τόμο, συγγραφέα, τίτλο άρθρου
– οδηγίες για την υποβολή άρθρων και βιβλιοκρισιών
– αυτόματη ενημέρωση για τις προσθήκες στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου
– λειτουργίες επικοινωνίας με εγγραφή σε λίστα χρηστών