Νεώτερες μελέτες προσπαθούν να αποδείξουν ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν ένα…ανδρικό αξεσουάρ, αλλά πολύ περισσότερο είχε σημαντικό, ακόμη και ηγετικό ρόλο στην αρχαιοελληνική κοινωνία.
Οι έρευνες πάνω στο DNA ανατρέπουν τη θεωρία για τον υποβαθμισμένο ρόλο της γυναίκας στις αρχαιοελληνικές κοινωνίες.
Με βάση αυτές τις έρευνες των τελευταίων ετών σε μυκηναϊκούς τάφους Βρετανοί γενετιστές-αρχαιολόγοι από το Manchester οδηγήθηκαν πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα είχαν ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εξουσίας και πολύ συχνά κατείχαν θέσεις κλειδιά σε καίριους τομείς διακυβέρνησης.
Η ερευνητική ομάδα των επιστημόνων του Manchester εξέτασε γενετικό υλικό από μυκηναϊκούς τάφους και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες δεν αποσπούσαν τιμές στην κοινωνία μόνο ως σύζυγοι αξιωματούχων.
Η έρευνα ακολούθησε την εξής διαδικασία: απομονώθηκε γενετικό υλικό, που είναι γνωστό ως «μιτοχονδριακό DNA» από 22 σκελετούς, αλλά μόνο οι τέσσερις έδωσαν αρκετό υλικό για ανάλυση. Από αυτούς οι δύο σκελετοί, οι οποίοι μέχρι τώρα επιστήμονες πίστευαν ότι ανήκαν σε συζύγους, αποδείχθηκε ότι ανήκουν σε αδέλφια: αδελφό και αδελφή. Η συγγενική αυτή σχέση και το γεγονός ότι τάφηκαν με τις ίδιες τιμές παρά τη διαφορά φύλου οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες δεν αντλούσαν κοινωνική καταξίωση από τους άντρες και μόνο, αλλά η θέση τους ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένη απ’ όσο πιστεύουμε σήμερα, αφού ίδια μεταχείριση στα ταφικά έθιμα, σήμαινε ανάλογη ισότητα και στην κοινωνία. Μήπως τελικά οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν κατώτερες, αλλά ίσες με τους άνδρες;

Α.Μ.

Πηγή: The Observer (Robin McKie), 1/6/2008