Οι κινηματογραφικές παραγωγές μάς έχουν κάνει να πιστεύουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μεγάλα, γερά και εντυπωσιακά άλογα. Η αλήθεια όμως είναι αυτή που μαρτυρούν τα διάφορα αρχαία ανάγλυφα, στα οποία τα πόδια του ιππέα δεν απέχουν πολύ από το έδαφος. Το πραγματικό, δηλαδή, ύψος των αλόγων ήταν περίπου 125-140 εκ. Υπήρχαν βέβαια και ορισμένες εξαιρέσεις, στα άλογα που χρησιμοποιούνταν στις μάχες, τα οποία ήταν μεγαλύτερα, όπως, για παράδειγμα, ο Βουκεφάλας του Μ. Αλέξανδρου.