Σε ποιον ανήκει ένας πίνακας ζωγραφικής, στον ζωγράφο ή στον ιδιοκτήτη του ξύλου επάνω στο οποίο ζωγραφίστηκε; Σε ποιον ανήκει ένα κείμενο, στον ιδιοκτήτη της περγαμηνής ή σ’ εκείνον που το έγραψε; Στο ρωμαϊκό δίκαιο πρόκειται για το πρόβλημα της tabula picta, δηλαδή της γραμμένης πινακίδας. Από τον προβληματισμό αυτό γεννήθηκε το copyright.
Α.Λ.