Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας, που βρίσκεται στη Σόφια, εγκαινιάστηκε πρόσφατα μια σημαντική έκθεση. Περιλαμβάνει ευρήματα από ανασκαφές σε διάφορες αρχαιολογικές θέσεις στη χώρα καθώς και αντικείμενα που προέρχονται από δωρεές, αγορές και παρακαταθήκες από τις συλλογές άλλων κρατικών φορέων.

Πρόκειται για αντικείμενα από την προϊστορική εποχή μέχρι τη νεότερη, τα οποία παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησής τους. Μεταξύ τους χρυσά και αργυρά κοσμήματα, όπλα και κεραμική της εποχής του Σιδήρου (περίπου 1050-900 π.Χ.) από διάφορες περιοχές, αργυρά και χάλκινα αγγεία, κεραμική και όπλα από τις νεκροπόλεις και τους πλούσια κτερισμένους τάφους Θρακών ηγεμόνων και αριστοκρατών του βασιλείου των Οδρυσών (5ος αι. π.Χ. – 1ος αι. π.Χ.), μεταξύ των οποίων σιδερένιος θώρακας που βρέθηκε σε ταφικό τύμβο της περιοχής Yambol και συναρμολογήθηκε από χιλιάδες κομμάτια.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό να παρέχει μια εικόνα της ιστορίας της Βουλγαρίας, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Στις συλλογές του περιλαμβάνονται 650.000 αντικείμενα.

Κ.Χ.