Ένας σπάνιος τύπος χάλκινου λυχναριού, η λαβή του οποίου καταλήγει σε κεφάλι κύκνου, συγκαταλέγεται στα ευρήματα του τύμβου της Θυρέας στο Διδυμότειχο, ο οποίος χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ.
Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και υπεύθυνο της ανασκαφής, Ματθαίο Κουτσουμανή, ένα παρόμοιο λυχνάρι με κεφαλή αλόγου στην απόληξή του βρέθηκε στον τύμβο της Δοξιπάρας και ένα τρίτο με κεφαλή πάπιας εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας.

Β.Η.

Πηγή: Έθνος, 14/5/2008 (Μ. Ριτζαλέου)