Στην πρόσφατη παρουσίαση του Έργου της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2007, έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα των ανασκαφών στην Ακρόπολη της Χαλανδριανής (θέση Καστρί).
Η ανασκαφή του 2007, από την έφορο Κυκλάδων Μαρίζα Μαρθάρη, έδειξε πως στο σημείο υπήρχε ένα σύνθετο (τριπλό) οχυρωτικό σύστημα που κατασκευάστηκε σε μία χρονική περίοδο, επιβεβαιώνοντας έτσι τις υποψίες του πρώτου ανασκαφέα, Χρήστου Τσούντα. Το τείχος της κορυφής αποτελούσε εξαρχής μέρος της οχύρωσης αλλά και το τελευταίο σημείο άμυνας για τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την κ. Μαρθάρη, και βάσει των κεραμικών ευρημάτων, τα τείχη κατασκευάστηκαν περί το 2300 π.Χ. Οι ανασκαφές στο Καστρί θα συνεχιστούν και φέτος.

Β. Η.

Πηγή: Έθνος, 12/5/2008 (Αγγελική Κώττη)