Στο Ακόντισμα της Νέας Καρβάλης, στα ανατολικά της Καβάλας, πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2008 επιστημονική συνάντηση αρχαιολόγων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με θέμα τους εμπορικούς σταθμούς των Θασίων στην απέναντι ακτή και τη θρακική ενδοχώρα.

Η αρχαιολόγος Μαρία Νικολαΐδου-Πατέρα παρουσίασε τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών στο Ακόντισμα και τη Νέα Καρβάλη. Στην κορυφή λόφου στα ανατολικά όρια της Νέας Καρβάλης ήρθε στο φως τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου αρχαίου πολίσματος. Διερευνητική ανασκαφή στο λόφο δυτικά του οικισμού της Νέας Καρβάλης αποκάλυψε έναν οχυρωμένο παραθαλάσσιο οικισμό, με ευρήματα από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., που ερμηνεύεται ως εμπορικός σταθμός (“εμπόριον”) των Θασίων, με σκοπό την εκμετάλλευση της πλούσιας σε ξυλεία και μεταλλεύματα ενδοχώρας.

Στα ανατολικά της Νέας Καρβάλης βρισκόταν η Πίστυρος, ένας ακόμη εμπορικός σταθμός των Θασίων. Οι Θάσιοι, προχωρώντας βορειότερα στη θρακική ενδοχώρα, ίδρυσαν μια “νέα Πίστυρο” στις πηγές του Έβρου, στο Βετρέν της σημερινής Βουλγαρίας, η οποία συνέβαλε στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της αρχαίας Θράκης. Τα ευρήματα αυτών των ανασκαφών που ξεκίνησαν το 1988 στην περιοχή του χωριού Vetren, παρουσίασαν στη συνάντηση οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι.
Οι ελληνοβουλγαρικές έρευνες θα συνεχιστούν με σκοπό τη διερεύνηση του δρόμου που ακολούθησαν οι Θάσιοι έμποροι για την εγκατάστασή τους στη “δεύτερη Πίστυρο” της Βουλγαρίας αλλά και για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους. Προβλέπονται επίσης ανταλλαγές φοιτητών και οργάνωση νέας συνάντησης στη Βουλγαρία.

Κ.Χ.

Πηγή: Μακεδονία, 15/4/2008