Τη Μικρή Δοξιπάρα, ένα χωριό στον Βόρειο Έβρο, μόνο οι ντόπιοι τη γνώριζαν ως το 2002, όταν οι ανασκαφές που έγιναν σε έναν τύμβο της περιοχής έφεραν στο φως εκπληκτικά ευρήματα: τις ταφές τεσσάρων νεκρών, μαζί με πέντε άμαξες και τα άλογά τους. Θυσία, δηλαδή, στους νεκρούς, οι οποίοι ήταν σίγουρα μέλη πλούσιας οικογένειας γαιοκτημόνων. Με διαφορετική διακόσμηση και κατασκευασμένες με διαφορετική τεχνική, η καθεμία από τις άμαξες διατηρούσε όλα τα μεταλλικά εξαρτήματά της, ενώ οι σκελετοί των αλόγων δίπλα σε αυτές, 15 το σύνολο, έδιναν στο εύρημα μοναδική διάσταση. Μέγα πλήθος εξάλλου ήταν τα κινητά ευρήματα από τις ταφές που έγιναν διαδοχικά από το τέλος του 1ου ως τις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.. Αυτόν τον μεγάλο και επιβλητικό τύμβο που είχαν κατασκευάσει οι άνθρωποι της εποχής για τους νεκρούς τους -όταν η Θράκη δηλαδή ήταν ρωμαϊκή επαρχία- καλείται τώρα να αποκαταστήσει το υπουργείο Πολιτισμού και να τον αναδείξει χωρίς να διαταράξει την αρχική μορφή του.
Το θέμα συζητήθηκε στις 11 Μαρτίου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν κατασκευασθεί πρόχειρα ξύλινα στέγαστρα για την προστασία των ευρημάτων, έγινε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση, ελήφθησαν μέτρα φύλαξης (ασύρματες κάμερες, συναγερμός, προβολείς, πυροσβεστήρες), εγκαταστάθηκε συνεργείο συντήρησης, ενώ συνεχίζεται η ανασκαφική έρευνα. Όλα αυτά, όμως, δεν αποτελούν παρά πρώτες πράξεις καθώς η αποκατάσταση του γήλοφου και η δημιουργία στο εσωτερικό του αιθουσών όπου θα αναδεικνύονται τα ευρήματα στον φυσικό τους χώρο είναι το ζητούμενο. Επάνω στα πιστά αντίγραφα των αμαξών προβλέπεται να τοποθετηθούν όλα τα πρωτότυπα μεταλλικά τους εξαρτήματα. Θα υπάρχουν βεβαίως οι καύσεις των νεκρών, οι ταφές των αλόγων και κλειστές προθήκες για τα κινητά ευρήματα των ταφών.
Απόφαση για τον ακριβή τρόπο ανάδειξης του τύμβου και του πολύτιμου περιεχομένου του δεν ελήφθη, αφού θα προηγηθεί αυτοψία. Πριν από όλα, όμως, επιβάλλεται η κήρυξή του ως αρχαιολογικού χώρου. Γιατί αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Τέλος, η υλοποίηση του έργου είναι εφικτή μόνο εφόσον ενταχθεί στο Δ΄ ΚΠΣ.

Πηγή: Το Βήμα, 13/3/2008