Περισσότεροι από 100 τάφοι της πρώιμης εποχής του Χαλκού, με ταφές μέσα σε μεγάλα πιθάρια, εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου. Από τα αντικείμενα και τα πολύτιμα κοσμήματα που συνόδευαν τους νεκρούς (μαρμάρινα έργα τέχνης από τις Κυκλάδες, αγγεία ντόπιας κεραμικής και αντικείμενα μεταλλοτεχνίας) φανερώνεται η ευμάρεια της προϊστορικής κοινωνίας της Πέλλας.
Τα ακριβή όρια του προϊστορικού νεκροταφείου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, καθώς μεγάλο τμήμα του εκτείνεται κάτω από τα οικοδομικά τετράγωνα της αρχαίας πόλης. Οι τάφοι που έχουν ερευνηθεί βρίσκονται κάτω από τις λεωφόρους και τους δρόμους της πόλης.
Εκτιμάται ότι ο οικισμός στον οποίο ανήκε το νεκροταφείο θα πρέπει να βρισκόταν σε μικρή απόσταση, ενώ με τη θέση αυτή θα μπορούσε ίσως να ταυτιστεί ο παλαιότερος οικισμός της Βουνόμου, τον οποίο αντικατέστησε η νέα πρωτεύουσα.
Ένα από τα πιθάρια που έχουν βρεθεί προβλέπεται να εκτεθεί στο νέο Μουσείο της Πέλλας, όπως ακριβώς βρέθηκε, μαζί με το νεκρό και τα κτερίσματά του.

Πηγή: Η Καθημερινή, 29/2/2008 (Γ. Μυρτσιώτη)

Β.Η.