Περί όνου… οστών

Μελετώντας οστά όνων από την αρχαία Αίγυπτο ηλικίας 5.000 ετών, που βρέθηκαν σε ξεχωριστούς ταφικούς θαλάμους πλάι στο ταφικό συγκρότημα ενός φαραώ στην Άβυδo της Άνω Αιγύπτου, διεθνής ομάδα ερευνητών εξήγαγε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την ιστορία της εξέλιξης του κατοικίδιου ιπποειδούς – του γαϊδάρου. Η έρευνα, στην οποία συνεργάστηκαν αρχαιολόγοι, αιγυπτιολόγοι, μαθηματικοί και αρχαιο-ζωολόγοι, απέδειξε ότι η εξέλιξη από τους αγριογαϊδάρους της Παλαιολιθικής εποχής ως το σημερινό γνωστό τετράποδο υπήρξε πολύ πιο αργή απ’ ό,τι πιστευόταν ως σήμερα. Κι ενώ το είδος χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από 6.000 χρόνια ως κατοικίδιο και υποζύγιο, χρειάστηκαν άλλα 1.000 έτη προτού να εμφανίσει αλλαγές στο σκελετό του. Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει την ως τώρα σύνδεση της μείωσης του σωματικού μεγέθους, ή άλλων σκελετικών και γενετικών αλλαγών ενός ζωικού είδους με την εξημέρωσή του και τη χρήση του ως κατοικίδιου από τον άνθρωπο.