Μοναδικής αρχιτεκτονικής ναός από την εποχή του βασιλείου του Σαβά


Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (DAI) και η General Organization of Antiquities and Museums (GOAM) διεξάγουν από το 2001 ανασκαφές στην πόλη της Σιρβά, στην Υεμένη. Από την 1η χιλιετία π.Χ. η Σιρβά και η αρχαία πρωτεύουσα Μαρίμπ αποτελούσαν το κέντρο του προϊσλαμικού βασιλείου των Σαβαίων (Σαβά). Η πρώιμη φάση του βασιλείου χαρακτηρίζεται κυρίως από μια εντυπωσιακή οικοδομική δραστηριότητα, με την ανέγερση μεγάλων μνημείων και ναών, αλλά και του περίφημου Φράγματος της Μαρίμπ.

Η αρχαία Σιρβά περιβαλλόταν από ισχυρά οχυρωματικά τείχη, στο εσωτερικό των οποίων υπήρχαν πολλά μνημειώδη κτίσματα.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι πολυάριθμοι ναοί, διάσπαρτοι σε όλη την έκταση της πόλης. Ο μεγαλύτερος είναι ο ναός του αραβικού θεού Αλμάκα, η κύρια οικοδομική φάση του οποίου χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. Παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης του ναού του Αλμάκα, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έφερε στο φως έναν μοναδικής αρχιτεκτονικής και άρτια σωζόμενο ναό (βλ. φωτ.). Η ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής του έγκειται στη μνημειώδη είσοδό του, την οποία κοσμούσαν στύλοι, και στις πυργοειδείς προεξοχές της πρόσοψης. Οι εργασίες αναστήλωσης του ναού έχουν ήδη ξεκινήσει, αρκετοί στύλοι της πρόσοψης επανατοποθετήθηκαν με τη βοήθεια γερανού, ενώ το φθινόπωρο αυτού του έτους θα ολοκληρωθεί η συντήρηση των υπολοίπων.

Η αρχαία πόλη της Σίρβα αποτελούσε σημαντικό κέντρο των δρόμων του εμπορίου της Νότιας Αραβίας, συμμετέχοντας κυρίως στο προσοδοφόρο εμπόριο του λιβανιού και του μύρου (χάρη μάλιστα στο εμπόριο αυτό, η αρχαία Μαρίμπ επονομάστηκε “Παρίσι του αρχαίου κόσμου”). Ο μεγάλος αριθμός λατρευτικών κτιρίων, οι βωμοί, οι χώροι τελετουργικών γευμάτων, οι αποθέτες με οστά από θυσίες ζώων, το κτήριο όπου φυλάσσονταν αναθήματα μαρτυρούν έντονη λατρευτική δραστηριότητα των κατοίκων της πόλης. Σημαντική θέση των τελετουργικών πράξεων θα πρέπει να είχαν οι δύο μνημειώδεις επιγραφές προς τιμήν των ηγεμόνων του Σαβαϊκού βασιλείου YitharamanbinYakrubmalik (715 π.Χ.) και KaribilWatar (685 π.Χ.), δύο μονολιθικοί στύλοι ύψους 7 μ. που εξιστορούσαν τα πολεμικά κατορθώματα των δύο ηγεμόνων.