Η νέα μετάφραση των Ευαγγελισταρίων στην Ιταλία είναι εικονογραφημένη με 80 παραστάσεις φιλοτεχνημένες από τριάντα σύγχρονους Ιταλούς εικαστικούς.
Τα «ανανεωμένα» και από εικαστική άποψη Ευαγγελιστάρια (λειτουργικά βιβλία που περιλαμβάνουν τα κείμενα του Ευαγγελίου με τη σειρά που διαβάζονται κατά τη λειτουργική πρακτική) εκδόθηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2007, άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τον Δεκέμβριο του 2007 και η χρήση τους θα είναι υποχρεωτική από τις 28 Δεκεμβρίου 2010.

Η απόφαση για την ανανέωση βασίστηκε στην ιστορικότητα του γεγονότος πως επί 1500 περίπου χρόνια, από την εμφάνιση του Ευαγγελίου με τη μορφή βιβλίου, οι χριστιανοί κατανοούν τα μηνύματα του λειτουργικού έτους με επικουρικό μέσο την τέχνη. Παράλληλα έγινε η διάκριση ανάμεσα στη λατρευτική τέχνη και την τέχνη που βοηθά στην κατανόηση των Γραφών. Με τον τρόπο αυτόν δεν έχει εισαχθεί καμμία αλλαγή στην τέχνη των λατρευτικών παραστάσεων και στα αλτάρια.

Οι παραστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση είναι συχνά αφαιρετικές, οι μορφές φορούν σύγχρονα ενδύματα και η προοπτική δεν είναι πάντοτε ορθή, στοιχεία γνωστά και από τη μεσαιωνική ζωγραφική παράδοση, ενώ δεν θίγεται η εικονογραφία, πράγμα που θα μπορούσε να επιφέρει δογματικές παρερμηνείες.

Στη ιστορική πρωτοβουλία προχώρησε η Ιταλική Επισκοπική Σύνοδος (Conferenza Episcopale Italiana) με επικεφαλής τον γενικό της γραμματέα Αρχιεπίσκοπο Giuseppe Betori. Εκδότης η Libreria Editrice Vaticana.

Lezionario Domenicale e Festivo (τρεις τόμοι)
Σχήμα: 21.5×30 εκ.
ISBN-13: 978-88-209-7985-3
Τιμή: 150 ευρώ

Κ.Γ.