Μουσείο Τυπογραφίας

“Original Heidelberg”, Μουσείο Τυπογραφίας

Στο κέντρο δεσπόζει το γερμανικό αυτόματο τυπογραφικό πιεστήριο “Original Heidelberg” (1920-1970).

Είναι ένα μηχάνημα που αποτέλεσε επανάσταση όσον αφορά την αναπαραγωγή αντιγράφων. Είχε τη δυνατότητα να τυπώνει με το πάτημα ενός κουμπιού περί τα 5.000 αντίτυπα την ώρα.

Δεξιά, ένα μικρό χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο, ενώ αριστερά υπάρχει ένα αυτόματο πιεστήριο Grafopress.