Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ριζόκαστρο, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή Ριζόκαστρο, στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης και είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αθηναϊκά σπίτια της προοθωνικής περιόδου.