Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Αρχαϊκά εργαστήρια, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 7: κεραμική και κοροπλαστική στη Βοιωτία στους Αρχαϊκούς  Χρόνους.

Στις προθήκες 119-122 ο επισκέπτης γνωρίζει τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων της αρχαϊκής Βοιωτίας, από όπου ξεχωρίζουν το ειδώλιο του άνδρα που τρίβει τυρί σε λεκάνη από τη Ριτσώνα και το ειδώλιο της γυναίκας που ζυμώνει.

Τα βοιωτικά κοροπλαστικά εργαστήρια χαρακτηρίζονται από τη συχνή και πρωτότυπη απεικόνιση ανθρώπων σε σκηνές της καθημερινές ζωής.
Η προθήκη 123 παρουσιάζει τα κεραμικά και κοροπλαστικά βοιωτικά εργαστήρια.

Διακρίνεται ο μελαμβαφής κάνθαρος, με την υπογραφή του Αθηναίου αγγειοπλάστη Τεισία, ο οποίος εργαζόταν στην Τανάγρα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και τα αγγεία τοπικών εργαστηρίων του ρυθμού «των βοιωτικών πτηνών».

Στην προθήκη 124 τα εισηγμένα αγγεία δίνουν μια εικόνα των εμπορικών συναλλαγών της Βοιωτίας με άλλες περιοχές.

Οι προθήκες 125-127 και τα βάθρα 42-47 περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά κτερίσματα αρχαϊκών τάφων, όπως κεραμική, ειδώλια, νομίσματα, πήλινα και χάλκινα αντικείμενα, καθώς και επιτύμβια μνημεία από τη Βοιωτία.

Αξιοπρόσεκτα εκθέματα στην προθήκη 126 είναι ο πολύχρωμος πόλος, ομοίωμα τελετουργικού καλύμματος κεφαλής από τη Ριτσώνα, και τα χαριτωμένα ειδώλια σκύλων. Η ενότητα των ταφικών εθίμων ολοκληρώνεται εντυπωσιακά με την επιτύμβια στήλη του νεαρού Μνασίθεου από το Ακραίφνιο, έργο του Αθηναίου γλύπτη Φιλέργου ή Φιλούργου (βάθρο 47).