Ζωγραφική

Ψηφιδωτό

Ψηφιδωτό δάπεδο χώρου συμποσίου της κατοικίας του Διονύσου στην Πέλλα. Απεικονίζει γρύπα που επιτίθεται σε ελάφι. 325-300 π.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας.
Τα ψηφιδωτά που παρουσιάζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας είναι έργα οργανωμένων εργαστηρίων ψηφιδωτών της Πέλλας και μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια εικόνα για την πολυτέλεια που επικρατούσε στους εσωτερικούς χώρους των πλούσιων κατοικιών της πόλης.