Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα "Βασίλειος Παπαντωνίου"

Φορέματα του Paul Poiret, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Β. Παπαντωνίου”

Φορέματα του Paul Poiret. Ανήκαν στην Denise Boulet Poiret.
Από τη συλλογή της Colin Poiret.
Παρίσι 1920
Δωρεά: Ιωάννα Παπαντωνίου | (2008.6.207, 2008.6.208)