Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Αλεξανδρούπολη, Υπηρεσία Φάρων

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης λειτούργησε πρώτη φορά το 1880, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1920. Κατά τη διάρκεια του B’ Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και, στo πλαίσιo ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1948. Τη δεκαετία του ’80 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτουργεί ως επιτηρούμενος.

Η δομή του φάρου είναι λιθόκτιστος κυκλικός πύργος με ημιυπόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες). Η σημερινή του κατάσταση είναι μέτρια.