Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Μυκήνες: Υπόγεια δεξαμενή

Εντυπωσιακό επίτευμα της Μυκηναικής τεχνικής ύδρευσης.