Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Το ιερό της Δωδώνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 7: Το ιερό της Δωδώνης

Εδώ παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του αρχαιότερου μαντείου στον ελλαδικό χώρο.  Τονίζεται ιδιαίτερα ο διττός ρόλος της Δωδώνης ως θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο των Ηπειρωτών.

Η διαδικασία της χρησμοδότησης αναδεικνύεται μέσα από τα ενεπίγραφα μολύβδινα πινάκια με τα ερωτήματα προς το μαντείο και από τα αφιερώματα των προσκυνητών, μερικά από τα οποία αποτελούν έξοχα έργα τέχνης.

Η σε σχεδόν πραγματική κλίμακα «ανασύνθεση» από λιγοστά σωζόμενα σπαράγματα δύο χάλκινων ανδριάντων αρχόντων (στρατηγών) του Κοινού των Ηπειρωτών καθώς και ψηφίσματα των πολιτειακών οργάνων πάνω σε λίθινες στήλες δημιουργούν τη σύνδεση με το διοικητικό χαρακτήρα του χώρου.