Συρία

Το ανατολικό σύνορο του Βυζαντίου

Το ανατολικό σύνορο του Βυζαντίου φρουρούσε η ισχυρή αυτή οχύρωση της εποχής του Ιουστινιανού στη θέση Ζηνοβία (σημ. Χαλεμπιγιέ), στις ακτές του Ευφράτη. Η συνοριακή πόλη Ζηνοβία, ερημωμένη και επανακατοικημένη επί Ιουστινιανού, διέθετε ένα ισχυρό τείχος το οποίο ο αυτοκράτορας ενίσχυσε, για να κάνει ευκολότερη την απόκρουση των περσικών επιδρομών. Το εικονιζόμενο τμήμα του τείχους, μήκους 550 μ., είναι το νότιο, που φαίνεται να “πορεύεται” προς την όχθη. Χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ.