Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Μυκήνες: Ακρόπολη

Κατάλοιπα κτισμάτων στον λόφο της ακρόπολης των Μυκηνών.