Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Τομή λίμνης, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Τομή σε φυσικό μέγεθος της λίμνης με πραγματικά ψάρια και φυτά.