Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Ιατρικής, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο Τμήμα Ιατρικής είχαν προσαρτηθεί εργαστήρια, κλινικές, σπουδαστήρια, μουσεία και τα νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο.

Το 1911 στην Ιατρική Σχολή προσαρτήθηκε το «Φαρμακευτικό Σχολείο» και το «Οδοντιατρικό Σχολείο».

Το 1984 με προεδρικό διάταγμα συγκροτήθηκε η Σχολή Επιστημών Υγείας με τέσσερα τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής.

X