Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ

Ταινία ανισομερούς δομής

Ταινίες ανισομερούς δομής κατασκευασμένες με το χτένι σταθερού μίτου (rigid heddle).