Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Τίρυνθα

Άποψη του εξωτερικού της οχύρωσης της Τίρυνθας.