Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Τίρυνθα

Στην ακρόπολη της αρχαίας Τίρυνθας.