Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Τίρυνθα

Μία από τις λεγόμενες Σύριγγες της Τίρυνθας, με την εκφορική οροφή.