Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Σχολικά βιβλία του 19ο αιώνα, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν στα σχολεία της περιοχής Διδυμοτείχου και όχι μόνο, τον 19ο και αρχές 20ου αιώνα.