Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σφραγίδα, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σφραγίδα «Θεολογική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου» με έμβλημα το μονόγραμμα των αρχαίων χριστιανών  (κράμα χαλκού).